با مراجعه‌ی حضوری به شعب و عاملیت‌های کفش شمس در سراسر ایران خرید کنید.

لیست شعب

جاده تبریز-تهران، بعد از میدان بسیج، جنب کارخانه آناتا،
انتهای کوی صنعت چهارم
فروش عمده: ۳۱۵۶-۰۴۱

جهت اخذ عاملیت به لینک زیر مراجعه کنید