انواع چرم و تفاوت آنها

چرم میلینگ: چرم میلینگ از چرم طبیعی تولید می شود که این چرم می‌تواند چرم گاوی یا بزی و یا گوسفندی باشد. چرم میلینگ طبیعی در طی روند دباغی ظاهری دانه دانه به خود می‌گیرد. این چرم در رنگ‌های مختلف تولید می‌شود که رویه ی چرم صافت با بفات دادنه دانه و داخل چرم پرزدار […]

بستن
مقایسه